WSPÓLNA HISTORIA
WSPÓLNA WIZJA

Nieprzerwanie od 425 lat gromadzimy i udostępniamy księgozbiór oraz służymy wiedzą gdańszczankom, gdańszczanom i badaczom z całego świata.
Realizujemy naszą misję, kierując się wartościami, oto one:

  • Chcąc sprostać potrzebom i wymaganiom odbiorców, z zaangażowaniem realizujemy procesy upowszechniania wiedzy, m.in. indywidualnie pracujemy z użytkownikami, realizujemy kwerendy, udzielamy informacji naukowych, popularyzujemy wiedzę.
  • Dbamy o otwartość, aby za pośrednictwem nowych technologii wszyscy użytkownicy mogli korzystać z bogatych zasobów piśmienniczych i ikonograficznych (NUKAT, KVK, PBC, MEI/CERL, Europeana).
  • Współpracujemy z czołowymi instytucjami kultury i nauki w Gdańsku, Polsce i Europie, dzięki projektom grantowym, działalności badawczej i projektom wystawienniczym.
  • Inspirujemy do prowadzenia samodzielnych badań za pomocą pokazów, warsztatów, informacji naukowej.
  • Budujemy przyjazną przestrzeń dla odbiorców.
  • Przechowujemy dla przyszłych pokoleń unikatowy zbiór o wielkiej wartości dla dziedzictwa kulturowego, konserwujemy go i digitalizujemy.