Wspominamy tych, którzy stanęli do pracy tuż po ustaniu działań wojennych, gdy nie opadł jeszcze dym palonego miasta. Pierwszego dyrektora Mariana Pelczara i Jego drużynę oraz następnych, następnych. Przywołujemy ich i nasze twarze, często nazwiska, by zapamiętać ich i naszą  historię, ocalić od zapomnienia.

 

/ otwarcie: 3 listopada, środa, godz. 13.00

/ Gdańsk, ul. Wałowa 24, nowy gmach

/ 3 listopada 2021 – 28 lutego 2022

/ poniedziałek, wtorek, czwartek: 9–19 / środa, piątek: 9–15 / sobota: 9–15

/ możliwość zwiedzania z przewodnikiem

/ wstęp wolny

 

Opowiadamy w wielkim skrócie o nas bibliotekarzach i naszej codziennej pracy, obfitującej nie tylko w udostępnianie księgozbioru, ale także wystawy, promocję bezcennych zbiorów naszej książnicy, konferencje… Ale jest to jednocześnie wystawa niezwykle intymna, ukazująca nici wzajemnych powiązań, przyjaźnie, sposoby wspólnego spędzania czasu, uroczystości wielkie i małe, wspólne wyprawy… Każdy z nas pisze historię biblioteki i ma wpływ na jej kształt.

 

Oprowadzanie kuratorskie

Anna Wytyk / e-mail: Anna.wytyk@bg.pan.pl

Grażyna Ewert / e-mail: Grazyna.ewert@bg.pan.pl