FRACHT! ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ

Dziesięć skarbów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej pokrótce opisanych, dokładnie sfotografowanych i pięknie wydanych, a ponadto poprzedzonych bibliotecznym esejem Marcina Wichy – zapraszamy na pierwszą publiczną prezentację jubileuszowej…

Biblioteka Gdańska i jej dzieje 1596–1945

Jak na przestrzeni tak długiego czasu zmieniła się biblioteczna praca oraz jakim regulaminom musieli się poddać XVII-wieczni czytelnicy? Dowiemy się zwiedzając wystawę „Biblioteka Gdańska i jej dzieje 1596–1945”.   /…

Nasza historia. Pracownicy Biblioteki Gdańskiej 1945–2021

Wspominamy tych, którzy stanęli do pracy tuż po ustaniu działań wojennych, gdy nie opadł jeszcze dym palonego miasta. Pierwszego dyrektora Mariana Pelczara i Jego drużynę oraz następnych, następnych. Przywołujemy ich i nasze twarze,…

BIBLIOTEKI OSOBLIWOŚCI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Dwudziestu ośmiu bibliologów, historyków sztuki, archiwistów, kustoszy bibliotecznych i muzealnych bibliotekarzy, ale też studentów i doktorantów z blisko 20 ośrodków – nie tylko z Polski, ale i Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Anglii…

WYSTAWA. TUŁACZE ŚWIĘTA 1939–1948

Niech „następne święta będą w wolnej Polsce i z bliskimi...” – nieraz życzyli sobie wzajemnie ci, których tułaczy los rzucił z dala od domu. W rocznicę wybuchu II wojny światowej PAN Biblioteka Gdańska zaprasza na wystawę…

WYSTAWA. Z DZIEJÓW GDAŃSKICH FORTYFIKACJI

Jak wyglądał Gdańsk w XVI wieku, kiedy po raz pierwszy odwiedził go Giovanni Bernardino Bonifacio d’Oria – włoski markiz i bibliofil, którego kolekcja dała początek Bibliotece Rady Miasta, dzisiejszej PAN Bibliotece Gdańskiej? Czy…

O CZYM PAN MYŚLI, PANIE HEWELIUSZU?

O walorach mistrza Heweliusza, dobrym klimacie na murale w Gdańsku i równowadze, która zadowoli wszystkich, opowiada – Sebastian Bożek, artysta krakowski, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownik naukowy…

GRA MIEJSKA ŚLADAMI DONATORÓW

Przez wieki obdarowywali i wspierali finansowo Bibliotekę Gdańską, dzięki czemu dziś możemy korzystać z ponad milionowego księgozbioru – zapraszamy w podróż ich śladami. Potrzebny jest smartfon, wygodne buty i trochę ponad dwie…

WIWAT BIBLIOTEKA!

Były kwiaty dla pierwszego donatora zbiorów, nagrody i medale dla emerytowanych i wciąż czynnych zawodowo bibliotekarzy oraz wiele wzruszeń – 27 czerwca uroczyście świętowaliśmy jubileusz powołania przed 425 laty Biblioteki Gdańskiej. Uroczystość…