Zobaczycie go już z ulicy Rajskiej w prześwicie bramy. Bohaterem muralu, który ozdobi boczną ścianę nowego gmachu PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24, jest Jan Heweliusz. Dlaczego on? Sławny gdański astronom sam jako czytelnik korzystał z księgozbioru Biblioteki Gdańskiej, a dziś ta książnica jest jedyną na świecie, która ma pełną kolekcję wszystkich drukowanych jego dzieł, z czego kilka opatrzonych jest odręczną dedykacją Heweliusza i kolorowanymi przez niego rysunkami. W górnym prawym rogu malowidła utrwalona zostanie data powstania biblioteki – 1596.

W październiku 2020 roku PAN Biblioteka Gdańska ogłosiła konkurs na projekt muralu upamiętniającego jubileusz 425-lecia powstania. Zwycięski projekt swoją treścią miał nawiązywać do historii Gdańska i bogatych zbiorów bibliotecznych. Napłynęły 24 prace od artystów z całej Polski. Jury pod przewodnictwem prof. Jacka Zdybla, prowadzącego Pracownię Malarstwa Ściennego i Witrażu na Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP, za najlepszy uznało projekt Sebastiana Bożka. To krakowski artysta młodego pokolenia, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, student studiów doktoranckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoje pierwsze wielkoformatowe dzieło stworzył w Łodzi, w ramach Festiwalu Energia Miasta 2016.

– Dla mnie sztuka muralu stanowi niezwykłą formę artystycznego wyrazu. Usytuowanie w nietypowych miejscach, czasami bardzo nieatrakcyjnych, sprawia, że pod jego wpływem zmienia się cała przestrzeń. Właśnie takim miejscem jest południowo-zachodnia ściana nowego gmachu biblioteki. To właściwie koniec ulicy, obrzeża Śródmieścia. Wierzę, że dzięki dziełu Sebastiana Bożka to miejsce ożyje i zmieni oblicze całej ulicy Wałowej, będzie też piękną pamiątką po obchodach 425-lecia biblioteki – mówi Anna Walczak, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej. – Mamy nadzieję, że nasz Heweliusz będzie doskonale widoczny ze szczytu Góry Gradowej.

Mural będzie miał 180 m kw. powierzchni.

Pandemia opóźniła rozpoczęcie prac. Finał planowany jest latem tego roku.