Ponad milion pozycji w katalogu inwentarzowym PAN Biblioteki Gdańskiej, w tym wielu unikatowych – to dorobek 425 lat nieprzerwanego istnienia miejskiej książnicy w Gdańsku, naznaczonego darami majętnych mieszczan, mądrymi zakupami, roztropną polityką miasta oraz troską wielu pokoleń bibliotekarek i bibliotekarzy. Jest co świętować!

Biblioteka Gdańska została założona w 1596 roku. W katalogu inwentarzowym znajdują się pozycje tak unikatowe, jak średniowieczne woskowe tabliczki i spisany ręcznie mszał krzyżacki, pierwszy drukowany atlas morski, kolekcja druków muzycznych Georga Knoffa, kolekcja wszystkich drukowanych dzieł Jana Heweliusza, fotografie XIX-wiecznego Gdańska odbite na papierze solnym czy pamiątki po majorze Henryku Sucharskim i materiały dotyczące obrony Westerplatte.

– To piękny jubileusz, kiedy z wdzięcznością możemy wspomnieć o naszych poprzednikach w dziele budowania księgozbioru – mówi dr Anna Walczak, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej. – A jednocześnie doskonała okazja, żeby przypomnieć, że w PAN Bibliotece Gdańskiej mamy prawdziwe skarby, zbiory unikatowe w skali kraju i świata. Ten księgozbiór, dobro wspólne nas wszystkich, to powód do dumy mieszkańców Trójmiasta.

W organizację przedsięwzięcia włączyło się wiele podmiotów i osób: miasto Gdańsk, Fundacja Gdańska, Teatr Miniatura, artyści, pedagodzy…

Obchody roku jubileuszowego z powodu pandemii nie rozpoczęły się w styczniu. Będą trwały od czerwca 2021 roku do czerwca 2022 roku.

– Wiele projektów, jak spektakl teatralny dla dzieci podróżujący po przedszkolach i szkołach, warsztaty i lekcje biblioteczne, konkursy dla młodzieży i studentów, nie mogło się odbyć z powodu wielomiesięcznego zamknięcia przedszkoli oraz pracy zdalnej szkół i uczelni wyższych – mówi Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej, wspierającej realizację programu jubileuszowego. – Wierzymy, że we wrześniu możliwe będzie świętowanie z przedszkolakami, uczniami i studentami.

W programie obchodów jubileuszowych znalazły się m.in. projekty dla dzieci, młodzieży, rodzin, melomanów, miłośników książek i pasjonatów historii. Planowane są: gra miejska, mapping, spektakl kukiełkowy, zajęcia edukacyjne, wystawy, konferencja, koncert organowy, Święto ulicy Wałowej. Trwałym efektem roku jubileuszowego mają być: wydawnictwo książkowe poświęcone dziesięciu najcenniejszym zbiorom PAN Biblioteki Gdańskiej; nowoczesna przestrzeń na parterze starego gmachu biblioteki przy ul. Wałowej 15, przystosowana na potrzeby popularyzacji zbiorów, oraz mural zaplanowany na ścianę nowego gmachu przy ul. Wałowej 24, przywołujący postać Jana Heweliusza, wybitnego gdańskiego astronoma, którego wszystkie dzieła drukowane znajdują się w posiadaniu PAN Biblioteki Gdańskiej.

– Serdecznie zapraszamy mieszkańców, a także turystów odwiedzających latem nasze miasto do włączenia się we wspólne świętowanie – zachęca dr Anna Walczak.

Warto przypomnieć, że każdego roku ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej korzysta ponad 10 tys. czytelniczek i czytelników. Zbiory biblioteki są adresowane przede wszystkim do: badaczy, doktorantów, studentów, dokumentalistów, przewodników turystycznych, artystów, dziennikarzy czy osób zainteresowanych zgłębianiem wiedzy.

– Realizujemy misję, gromadząc księgozbiór służący badaniom nad Gdańskiem i Pomorzem, opracowując i udostępniając zbiory, a także zapewniając dostęp do naukowych baz danych i zasobów bibliotek cyfrowych – mówi dr Anna Walczak. – Prowadzimy też własne badania naukowe i organizujemy warsztaty naukowe dla badaczy.

Sponsorem jubileuszu jest Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy.