Czerwiec 2021

11CzeCały dzień13SiePOMNIK PONAD WIEKAMI. BIBLIOTHECA SENATUS GEDANENSIS 1596–2021wystawa plenerowa(Cały dzień) skwer Macieja Kosycarza + wystawa stacjonarna, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15

21CzeCały dzieńE-KOLEKCJA PAN BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJotwarty dostęp online(Cały dzień: poniedziałek)

25Cze(Cze 25)18:0026(Cze 26)18:00ANIMATONmaraton tworzenia animacji18:00 - 18:00 (26)

27Cze15:4518:00GDAŃSKIE TONYKONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 425 LAT ISTNIENIA BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ15:45 - 18:00 Kościół Świętej Trójcy, ul. Świętej Trójcy 4, Gdańsk

29Cze18:0020:00JAKIE MIASTO, TAKA BIBLIOTEKAwykład online na platformie IKM18:00 - 20:00 online

Lipiec 2021

11CzeCały dzień13SiePOMNIK PONAD WIEKAMI. BIBLIOTHECA SENATUS GEDANENSIS 1596–2021wystawa plenerowa(Cały dzień) skwer Macieja Kosycarza + wystawa stacjonarna, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

Sierpień 2021

11CzeCały dzień13SiePOMNIK PONAD WIEKAMI. BIBLIOTHECA SENATUS GEDANENSIS 1596–2021wystawa plenerowa(Cały dzień) skwer Macieja Kosycarza + wystawa stacjonarna, PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

Wrzesień 2021

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

02WrzCały dzień22PaźWystawa - Z dziejów gdańskich fortyfikacjiwystawa(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

02WrzCały dzieńODSŁONIĘCIE MURALU NA ŚCIANIE BUDYNKU BIBLIOTEKIpublikacja(Cały dzień: czwartek) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

03WrzCały dzień15PaźTułacze święta 1939-1948. Wystawa z materiałów Marka Ney-Krwawiczawystawa(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

24WrzCały dzień25BIBLIOTEKI OSOBLIWOŚCIkonferencja(Cały dzień) komunikator Teams, retransmisja na kanale YouTube Biblioteki

27Wrz00:0023:59GDAŃSKI KSIĘGOZBIÓRkonkurs z nagrodami dla uczniów szkół ponadpodstawowych00:00 - 23:59 całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

27Wrz00:0023:59I TY MOŻESZ BYĆ AUTOREM!konkurs z nagrodami dla uczniów szkół podstawowych00:00 - 23:59 całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

30WrzCały dzieńPUBLIKACJA JUBILEUSZOWApublikacja(Cały dzień: czwartek)

Październik 2021

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

02WrzCały dzień22PaźWystawa - Z dziejów gdańskich fortyfikacjiwystawa(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

03WrzCały dzień15PaźTułacze święta 1939-1948. Wystawa z materiałów Marka Ney-Krwawiczawystawa(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

16Paź(Paź 16)00:0017(Paź 17)23:59WARSZTATY DRUKU 3Dwarsztaty00:00 - 23:59 (17) teren Stoczni Gdańskiej

Listopad 2021

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

03LisCały dzień31StyBIBLIOTEKA GDAŃSKA I JEJ DZIEJEwystawa plenerowa, skwer Macieja Kosycarza + wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

03LisCały dzień28LutNASZA HISTORIA – PRACOWNICY BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 1945–2021wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

19LisCały dzieńKSIĄŻKOLUBYprojekt edukacyjny adresowany do szkół(Cały dzień: piątek)

Grudzień 2021

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

03LisCały dzień31StyBIBLIOTEKA GDAŃSKA I JEJ DZIEJEwystawa plenerowa, skwer Macieja Kosycarza + wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

03LisCały dzień28LutNASZA HISTORIA – PRACOWNICY BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 1945–2021wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

Styczeń 2022

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

03LisCały dzień31StyBIBLIOTEKA GDAŃSKA I JEJ DZIEJEwystawa plenerowa, skwer Macieja Kosycarza + wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

03LisCały dzień28LutNASZA HISTORIA – PRACOWNICY BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 1945–2021wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

Luty 2022

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

03LisCały dzień28LutNASZA HISTORIA – PRACOWNICY BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ 1945–2021wystawa stacjonarna(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 24, ul. Wałowa 24

09LutCały dzień11MarCZASOPRZESTRZENIE JOHANNA UPHAGENA: ŚWIAT ZAMKNIĘTY W BIBLIOTECEwystawa(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

Marzec 2022

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

09LutCały dzień11MarCZASOPRZESTRZENIE JOHANNA UPHAGENA: ŚWIAT ZAMKNIĘTY W BIBLIOTECEwystawa(Cały dzień) PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa 15, Gdańsk

Kwiecień 2022

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

Maj 2022

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

01MajCały dzień31MAPPINGpokaz multimedialny(Cały dzień) fasada historycznego budynku PAN Biblioteki Gdańskiej, ul. Wałowa 15, ul. Wałowa 15

Czerwiec 2022

01LipCały dzień30CzeGRA MIEJSKAgra plenerowa(Cały dzień) całe miasto, start: Muzeum Narodowe, ul. Toruńska, meta: PAN Biblioteka Gdańska, ul. Wałowa

18Cze00:0023:59ŚWIĘTO ULICY WAŁOWEJwydarzenie plenerowe00:00 - 23:59 ulica Wałowa w Gdańsku

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
ul. Wałowa 15
80-858 Gdańsk

tel./fax 58 301 55 23
e-mail: sekretariat.bg@bg.pan.pl
tel. 58 301 22 51 do 54

X