biblioteka wroclaw
Biblioteki

Biblioteki we Wrocławiu

Biblioteki we Wrocławiu odgrywają kluczową rolę w życiu kulturalnym i naukowym miasta. Jako ważny ośrodek akademicki i turystyczny, Wrocław może poszczycić się bogatą i różnorodną ofertą biblioteczną.

Wśród wrocławskich bibliotek znajdziemy zarówno duże, prestiżowe instytucje, takie jak Biblioteka Uniwersytecka czy Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, jak i mniejsze, lokalne filie, np. biblioteka wrocław krzyki czy biblioteka wrocław jagodno.

Każda z bibliotek we Wrocławiu ma swoje unikalne zbiory i oferuje różnorodne usługi, takie jak wypożyczanie książek, dostęp do czytelni, wydarzenia kulturalne czy warsztaty. Dzięki rozbudowanym katalogom i nowoczesnym technologiom, takim jak biblioteka wrocław katalog online, korzystanie z zasobów wrocławskich bibliotek staje się coraz łatwiejsze i bardziej dostępne.

W tym artykule przedstawimy najważniejsze biblioteki we Wrocławiu, ich historię, zbiory i znaczenie dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu to największa sieć bibliotek publicznych w mieście. Jej historia sięga 1947 roku, kiedy to powstała jako Miejska Biblioteka Publiczna. Obecnie Wrocławska Biblioteka Miejska składa się z Biblioteki Głównej oraz ponad 50 filii w różnych dzielnicach miasta.

Zbiory MBP we Wrocławiu obejmują ponad milion woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy
 • Regionalia – publikacje dotyczące Wrocławia i Dolnego Śląska
 • Zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia, multimedia)

Biblioteka Miejska we Wrocławiu pełni rolę nie tylko głównej książnicy miasta, ale także ośrodka informacji, edukacji i kultury. Organizuje liczne wydarzenia, takie jak spotkania autorskie, wystawy, konferencje czy warsztaty.

Jednym z atutów MBP we Wrocławiu jest rozbudowana sieć filii w różnych dzielnicach miasta. Wśród nich warto wymienić:

 • Bibliotekę Wrocław Krzyki – nowoczesną filię z bogatym księgozbiorem i atrakcyjną ofertą kulturalną
 • Bibliotekę Wrocław Jagodno – filię położoną w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, z ciekawymi zbiorami i wydarzeniami
 • Bibliotekę Wrocław Rynek – filię zlokalizowaną w samym sercu miasta, w zabytkowych wnętrzach Starego Ratusza

Dzięki szerokiej sieci filii, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu dociera do mieszkańców wszystkich części miasta, oferując im łatwy dostęp do książek, prasy i innych zasobów.

W porównaniu z innymi dużymi bibliotekami miejskimi w Polsce, takimi jak Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, MBP we Wrocławiu wyróżnia się bogatymi zbiorami regionalnymi oraz aktywną działalnością na rzecz promocji kultury i dziedzictwa Dolnego Śląska.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu to jedna z najstarszych i największych bibliotek naukowych w mieście. Jej początki sięgają 1811 roku, kiedy to powstała jako biblioteka nowo utworzonego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez ponad 200 lat swojej historii Biblioteka Uniwersytecka gromadziła cenne zbiory, służące kolejnym pokoleniom studentów i naukowców.

Obecnie Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu mieści się w nowoczesnym gmachu, oddanym do użytku w 2011 roku. Ten imponujący obiekt o powierzchni ponad 50 tysięcy m² oferuje czytelnikom:

 • Wolny dostęp do półek z księgozbiorem liczącym ponad 3 miliony woluminów
 • Ponad 1000 miejsc w czytelniach i pracowniach specjalistycznych
 • Kabiny do pracy indywidualnej i grupowej
 • Nowoczesne systemy informatyczne i audiowizualne
 • Przestrzeń wystawienniczą i konferencyjną

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu obejmują:

 • Książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • Cenne zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia, multimedia)
 • Bogate zasoby elektroniczne (e-booki, e-czasopisma, bazy danych)

Wśród najcenniejszych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej znajdują się m.in.:

 • Średniowieczne rękopisy iluminowane
 • Inkunabuły i starodruki z oficyn europejskich
 • Kolekcja śląsko-łużycka – unikatowy zbiór druków i rękopisów dotyczących historii i kultury Śląska oraz Łużyc

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu pełni rolę nie tylko głównej książnicy uniwersytetu, ale także ważnego centrum informacji naukowej dla całego regionu. Współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi w Polsce i za granicą, m.in. z Biblioteką w Gdańsku, uczestnicząc w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze, bogatym zbiorom i szerokiej ofercie usług, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest doskonałym miejscem do nauki, pracy naukowej i rozwoju intelektualnego. To prawdziwa perła wśród wrocławskich bibliotek, przyciągająca czytelników nie tylko z Wrocławia, ale także z całego kraju i z zagranicy.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, znana także jako Ossolineum, to jedna z najważniejszych i najbardziej zabytkowych bibliotek we Wrocławiu. Jej historia sięga 1817 roku, kiedy to powstała we Lwowie z inicjatywy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Po II wojnie światowej zbiory Ossolineum zostały przeniesione do Wrocławia, gdzie instytucja kontynuuje swoją działalność do dziś.

Ossolineum to nie tylko biblioteka, ale także ważna instytucja kultury i nauki, pełniąca rolę narodowego zasobu bibliotecznego. W jej zbiorach znajdują się unikatowe zabytki piśmiennictwa i kultury polskiej, m.in.:

 • Rękopisy dzieł literackich i naukowych (m.in. rękopisy Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza)
 • Starodruki i inkunabuły (m.in. „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika)
 • Grafiki, rysunki i ekslibrisy wybitnych artystów
 • Numizmaty i medale dokumentujące historię Polski

Jednym z najcenniejszych zbiorów Biblioteki Ossolineum jest kolekcja Muzeum Książąt Lubomirskich, przekazana instytucji w 1823 roku. Obejmuje ona m.in. bezcenne iluminowane rękopisy średniowieczne, inkunabuły, starodruki i dzieła sztuki.

Ossolineum udostępnia swoje zbiory w zabytkowym gmachu dawnego klasztoru szpitalnego zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Czytelnicy mogą korzystać z:

 • Czytelni Głównej ze zbiorami z zakresu humanistyki i nauk społecznych
 • Czytelni Czasopism bieżących i archiwalnych
 • Czytelni Zbiorów Specjalnych z rękopisami, starodrukami i grafikami
 • Pracowni Reprograficznej i Digitalizacyjnej

Poza działalnością biblioteczną, Ossolineum prowadzi także aktywną działalność naukową i wydawniczą. Instytucja organizuje konferencje, wystawy i spotkania autorskie, a także wydaje książki naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii, literatury i kultury polskiej.

Integralną częścią Ossolineum jest Muzeum Pana Tadeusza – oddział poświęcony życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz historii jego epopei narodowej. Muzeum mieści się w nowoczesnym pawilonie, połączonym z zabytkowym gmachem Biblioteki Ossolineum.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich to prawdziwa skarbnica narodowego dziedzictwa, odgrywająca kluczową rolę w kulturze i nauce polskiej. To miejsce, w którym historia splata się z nowoczesnością, a bezcenne zbiory służą kolejnym pokoleniom badaczy i miłośników książek.

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej to największa biblioteka techniczna we Wrocławiu i jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Jej historia sięga 1946 roku, kiedy to powstała wraz z utworzeniem Politechniki Wrocławskiej. Dziś Biblioteka PWr to nowoczesne centrum informacji naukowej, służące nie tylko społeczności akademickiej, ale także mieszkańcom miasta i regionu.

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej mieści się w nowoczesnym gmachu, oddanym do użytku w 2013 roku. Ten imponujący obiekt o powierzchni ponad 14 tysięcy m² oferuje czytelnikom:

 • Wolny dostęp do półek z księgozbiorem liczącym ponad 1 milion woluminów
 • Ponad 500 miejsc w czytelniach i pracowniach specjalistycznych
 • Kabiny do pracy indywidualnej i grupowej
 • Nowoczesne systemy informatyczne i audiowizualne
 • Przestrzeń wystawienniczą i konferencyjną

Zbiory Biblioteki PWr obejmują:

 • Książki i czasopisma z zakresu nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych
 • Normy, patenty i literaturę firmową
 • Bogate zasoby elektroniczne (e-booki, e-czasopisma, bazy danych)
 • Kolekcje specjalne (starodruki, zbiory kartograficzne, ikonograficzne i audiowizualne)

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej to nie tylko książnica, ale także ważny ośrodek informacji naukowej i technicznej. Oferuje swoim użytkownikom szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów i narzędzi bibliotecznych
 • Doradztwo i pomoc w wyszukiwaniu informacji naukowej i technicznej
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne

Jednym z atutów Biblioteki PWr jest jej bogata oferta zasobów elektronicznych, w tym specjalistycznych baz danych i serwisów informacyjnych dla inżynierów i naukowców. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najnowszej wiedzy i osiągnięć z zakresu nauk technicznych i ścisłych.

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami technicznymi w Polsce i za granicą, m.in. z Biblioteką Śląską w Katowicach, uczestnicząc w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach. Dzięki temu stale podnosi jakość swoich usług i dostosowuje je do potrzeb współczesnych użytkowników.

Nowoczesność, bogactwo zbiorów i aktywna działalność na rzecz nauki i techniki sprawiają, że Biblioteka Politechniki Wrocławskiej jest nie tylko ważnym zapleczem informacyjnym dla wrocławskiej uczelni technicznej, ale także liczącym się ośrodkiem informacji naukowej i technicznej w skali całego kraju.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego to ważna instytucja kultury o znaczeniu regionalnym, pełniąca rolę głównej biblioteki publicznej dla województwa dolnośląskiego. Jej historia sięga 1946 roku, kiedy to powstała jako Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. W 1955 roku nadano jej imię Tadeusza Mikulskiego – wybitnego polonisty, bibliotekarza i organizatora życia naukowego.

Zbiory Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej obejmują ponad 500 tysięcy woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy
 • Regionalia – publikacje dotyczące Dolnego Śląska i Wrocławia
 • Zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, i konografia, multimedia)
 • Dokumenty życia społecznego (afisze, plakaty, druki ulotne)

DBP pełni funkcję biblioteki naukowej, gromadząc i udostępniając zbiory z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii, kultury i literatury Dolnego Śląska. Jednocześnie, jako biblioteka publiczna, służy wszystkim mieszkańcom regionu, oferując bogaty księgozbiór i różnorodne usługi biblioteczne.

Poza działalnością stricte biblioteczną, Dolnośląska Biblioteka Publiczna prowadzi aktywną działalność kulturalną i edukacyjną. Organizuje m.in.:

 • Wystawy prezentujące zbiory biblioteczne i dorobek kulturalny regionu
 • Spotkania autorskie, promocje książek, dyskusje literackie
 • Konferencje i seminaria naukowe poświęcone historii i kulturze Dolnego Śląska
 • Lekcje biblioteczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży

DBP współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w regionie i w kraju, uczestnicząc w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach. Szczególnie ważna jest współpraca z bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku, dla których Dolnośląska Biblioteka Publiczna pełni rolę biblioteki wojewódzkiej, oferując wsparcie merytoryczne i metodyczne.

Siedziba Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej mieści się w zabytkowym gmachu dawnego Pałacu Królewskiego we Wrocławiu, co dodaje prestiżu i splendoru tej zasłużonej instytucji. Historyczne wnętrza, połączone z nowoczesnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, tworzą niepowtarzalny klimat i sprzyjają pracy naukowej oraz obcowaniu z książką.

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego to ważny ośrodek kultury i nauki, odgrywający kluczową rolę w zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. To miejsce, w którym historia regionu splata się z teraźniejszością, a bogate zbiory służą zarówno badaczom, jak i wszystkim miłośnikom książek i kultury.

Filie i mniejsze biblioteki we Wrocławiu

Poza dużymi bibliotekami naukowymi i publicznymi, Wrocław może poszczycić się także siecią mniejszych bibliotek i filii, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Pełnią one ważną rolę w promocji czytelnictwa i integracji lokalnych społeczności, oferując mieszkańcom łatwy dostęp do książek, prasy i innych zasobów kultury.

Przykłady filii i mniejszych bibliotek we Wrocławiu:

 1. Biblioteka Wrocław Rynek
  • Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
  • Położona w samym sercu miasta, w zabytkowych wnętrzach Starego Ratusza
  • Bogaty księgozbiór, w tym literatura piękna, popularnonaukowa, przewodniki turystyczne
  • Atrakcyjne wydarzenia kulturalne (spotkania autorskie, wystawy, koncerty)
 2. Biblioteka Wrocław Krzyki
  • Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
  • Nowoczesna przestrzeń biblioteczna w dzielnicy Krzyki
  • Bogaty księgozbiór, w tym literatura piękna, dziecięca, popularnonaukowa
  • Strefa dla dzieci z kącikiem zabaw i miejscem do rodzinnego czytania
  • Liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne
 3. Biblioteka Wrocław Jagodno
  • Filia nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
  • Położona w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Jagodno
  • Atrakcyjny księgozbiór, w tym literatura piękna, dziecięca, popularnonaukowa
  • Przestrzeń do nauki i pracy indywidualnej
  • Wydarzenia kulturalne i warsztaty dla różnych grup wiekowych
 4. Biblioteka Wrocław Jelenia
  • Filia nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
  • Zlokalizowana w dzielnicy Fabryczna, w pobliżu Parku Południowego
  • Bogaty księgozbiór, w tym literatura piękna, dziecięca, popularnonaukowa
  • Kameralna przestrzeń sprzyjająca czytaniu i relaksowi
  • Wydarzenia kulturalne i zajęcia dla dzieci i seniorów

Poza filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej, we Wrocławiu działają także liczne biblioteki dzielnicowe, osiedlowe i parafialne, które służą lokalnym społecznościom. Często prowadzone są przez pasjonatów i wolontariuszy, którzy z zaangażowaniem dbają o rozwój czytelnictwa i kultury w swoich „małych ojczyznach”.

Filie i mniejsze biblioteki we Wrocławiu to miejsca z duszą, w których można nie tylko wypożyczyć ciekawą książkę, ale także spotkać sąsiadów, porozmawiać o literaturze, wziąć udział w warsztatach czy posłuchać koncertu. Dzięki nim, Wrocław staje się miastem przyjaznym czytelnikom, w którym dostęp do kultury jest łatwy i powszechny, niezależnie od dzielnicy czy wieku czytelnika.

Katalogi i zasoby cyfrowe wrocławskich bibliotek

W dobie cyfryzacji, wrocławskie biblioteki nie tylko udostępniają swoje zbiory w tradycyjnej, papierowej formie, ale także rozwijają katalogi online i zasoby cyfrowe. Dzięki temu czytelnicy mogą wyszukiwać i zamawiać książki przez Internet, a także korzystać z cyfrowych wersji publikacji bez wychodzenia z domu.

Przegląd katalogów największych bibliotek we Wrocławiu:

 1. Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
  • Dostępny na stronie internetowej Biblioteki UWr w zakładce „Katalog biblioteki
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych w zasobach Biblioteki UWr
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach
 2. Katalog Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
  • Dostępny na stronie internetowej MBP we Wrocławiu w zakładce „Katalog biblioteka Wrocław
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych we wszystkich filiach MBP
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach
 3. Katalog Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
  • Dostępny na stronie internetowej Ossolineum w zakładce „Katalog biblioteki
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych w zasobach Ossolineum
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach
 4. Katalog Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
  • Dostępny na stronie internetowej Biblioteki PWr w zakładce „Wrocław biblioteka katalog
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych w zasobach Biblioteki PWr
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach

Poza katalogami online, wrocławskie biblioteki rozwijają także zasoby cyfrowe, udostępniając czytelnikom zdigitalizowane wersje książek, czasopism i innych materiałów. Przykładem takiej inicjatywy jest Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, wspólny projekt bibliotek z Dolnego Śląska, koordynowany przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu.

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia online ponad 300 tysięcy obiektów cyfrowych, w tym:

 • Książki i czasopisma z domeny publicznej
 • Zdigitalizowane zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, mapy, ikonografia)
 • Regionalia – publikacje dotyczące Dolnego Śląska i Wrocławia
 • Prace naukowe i dydaktyczne dolnośląskich uczelni

Korzystanie z katalogów i zasobów cyfrowych wrocławskich bibliotek jest proste i intuicyjne. Wystarczy wejść na stronę internetową wybranej biblioteki, odnaleźć zakładkę „Katalog” lub „Zasoby cyfrowe” i skorzystać z wyszukiwarki. Po znalezieniu interesującej nas pozycji, możemy ją zamówić lub zarezerwować online, a w przypadku zasobów cyfrowych – od razu przeglądać lub pobierać na swoje urządzenie.

Warto pamiętać, że korzystanie z niektórych zasobów cyfrowych może wymagać założenia konta użytkownika lub być ograniczone ze względu na prawa autorskie. Jednak większość katalogów i bibliotek cyfrowych udostępnia swoje zbiory bezpłatnie i bez ograniczeń.

Rozwój katalogów online i zasobów cyfrowych to ważny krok w stronę nowoczesności i dostępności wrocławskich bibliotek. Dzięki nim czytelnicy mogą korzystać z bogatych zbiorów bibliotecznych o każdej porze i z każdego miejsca, a biblioteki zyskują nowe narzędzia do promocji czytelnictwa i udostępniania swoich zasobów szerokiej publiczności.

Podsumowanie

Wrocław, jako miasto o bogatej historii i kulturze, może poszczycić się imponującą siecią bibliotek. Od zabytkowego Ossolineum, przez nowoczesną Bibliotekę Uniwersytecką, po rozbudowaną sieć Miejskiej Biblioteki Publicznejwrocławskie biblioteki oferują mieszkańcom i turystom ogromne bogactwo zbiorów i usług.

Wśród najważniejszych bibliotek we Wrocławiu należy wymienić Bibliotekę Uniwersytecką, Ossolineum, Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Bibliotekę Publiczną oraz liczne filie MBP, takie jak Biblioteka Wrocław Rynek, Biblioteka Wrocław Krzyki czy Biblioteka Wrocław Jagodno.

Dzięki rozbudowanym katalogom online i zasobom cyfrowym, takim jak Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, biblioteki we Wrocławiu stają się coraz bardziej dostępne i otwarte na potrzeby współczesnych czytelników. To już nie tylko tradycyjne wypożyczalnie książek, ale nowoczesne centra informacji, kultury i edukacji.

Odkryj biblioteki Wrocławia – ich historię, zbiory i niepowtarzalną atmosferę. Skorzystaj z katalogów bibliotek wrocławskich, by znaleźć wymarzoną lekturę. Odwiedź swoją lokalną filię i weź udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Wrocławskie biblioteki czekają na Ciebie!

O mnie

Moje wpisy

Cześć, jestem Monika! Książki to moja największa pasja od dziecka - uwielbiam zapach starych stron i magię, którą niosą ze sobą opowieści. Przez lata pracowałam w bibliotece, więc mam spore doświadczenie w odkrywaniu literackich pereł i dzieleniu się nimi z innymi miłośnikami czytania. Ostatnio zafascynowałam się też światem ebooków - uwielbiam mieć całą biblioteczkę w jednym małym urządzeniu!