biblioteka gdansk
Biblioteki

Biblioteki w Gdańsku – Lista

Biblioteki w Gdańsku odgrywają kluczową rolę w życiu kulturalnym i naukowym miasta. Jako ważny ośrodek akademicki i turystyczny, Gdańsk może poszczycić się bogatą i różnorodną ofertą biblioteczną.

Wśród gdańskich bibliotek znajdziemy zarówno duże, prestiżowe instytucje, takie jak Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna czy Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, jak i mniejsze, lokalne filie, np. biblioteka gdańsk orunia czy biblioteka gdańsk wrzeszcz.

Każda z bibliotek w Gdańsku ma swoje unikalne zbiory i oferuje różnorodne usługi, takie jak wypożyczanie książek, dostęp do czytelni, wydarzenia kulturalne czy warsztaty. Dzięki rozbudowanym katalogom i nowoczesnym technologiom, takim jak katalog biblioteki gdańsk online, korzystanie z zasobów gdańskich bibliotek staje się coraz łatwiejsze i bardziej dostępne.

W tym artykule przedstawimy najważniejsze biblioteki w Gdańsku, ich historię, zbiory i znaczenie dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku to największa i najważniejsza biblioteka publiczna w mieście. Jej historia sięga 1945 roku, kiedy to powstała jako Miejska Biblioteka Publiczna. W 1955 roku, po połączeniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, zyskała swój obecny status i nazwę.

Zbiory Gdańskiej Biblioteki Wojewódzkiej obejmują ponad milion woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy
 • Regionalia – publikacje dotyczące Gdańska, Pomorza i Kaszub
 • Zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia, multimedia)

Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku pełni rolę nie tylko głównej książnicy miasta, ale także ośrodka informacji, edukacji i kultury. Organizuje liczne wydarzenia, takie jak spotkania autorskie, wystawy, konferencje czy warsztaty.

Jednym z atutów WiMBP w Gdańsku jest rozbudowana sieć filii w różnych dzielnicach miasta. Wśród nich warto wymienić:

 • Bibliotekę Gdańsk Orunia – nowoczesną filię z bogatym księgozbiorem i atrakcyjną ofertą kulturalną
 • Bibliotekę Gdańsk Wrzeszcz – jedną z największych filii, z obszerną czytelnią i przestrzenią do pracy grupowej
 • Bibliotekę Gdańsk Brzeźno – położoną w nadmorskiej dzielnicy, z ciekawymi zbiorami regionalnymi

Dzięki szerokiej sieci filii, Gdańska Biblioteka Wojewódzka dociera do mieszkańców wszystkich części miasta, oferując im łatwy dostęp do książek, prasy i innych zasobów.

W porównaniu z innymi dużymi bibliotekami publicznymi w Polsce, takimi jak Biblioteka Śląska w Katowicach, WiMBP w Gdańsku wyróżnia się bogatymi zbiorami regionalnymi oraz aktywną działalnością na rzecz promocji kultury i dziedzictwa Pomorza.

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk to jedna z najstarszych i najbogatszych bibliotek naukowych w Gdańsku. Jej początki sięgają XVI wieku, kiedy to powstała jako biblioteka Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku. W 1596 roku została przekształcona w Bibliotekę Rady Miejskiej, a od 1955 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Zbiory Biblioteki PAN w Gdańsku obejmują ponad 800 tysięcy woluminów, w tym:

 • Starodruki (inkunabuły, druki XVI-XVIII w.)
 • Rękopisy (średniowieczne kodeksy, autografy, spuścizny uczonych)
 • Kartografię (mapy, atlasy, globusy)
 • Ikonografię (grafiki, rysunki, ekslibrisy)
 • Książki i czasopisma naukowe z różnych dziedzin wiedzy

Wśród najcenniejszych zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN znajdują się:

 • Średniowieczne rękopisy iluminowane
 • Kolekcja inkunabułów (ponad 1300 egzemplarzy)
 • Starodruki z oficyn gdańskich i europejskich
 • Rękopisy Martina Opitza, Johanna Uphagena, Artura Schopenhauera

Biblioteka PAN w Gdańsku to nie tylko książnica, ale także ważny ośrodek badawczy. Prowadzi działalność naukową w zakresie historii książki, bibliotekoznawstwa, bibliografii i innych dziedzin. Organizuje konferencje, wystawy i warsztaty, a także wydaje własne publikacje naukowe.

Jednym z atutów Biblioteki Gdańskiej PAN jest jej unikatowy charakter i znaczenie dla badań nad dziejami Gdańska, Pomorza i Europy Północnej. Dzięki bogatym zbiorom historycznym i archiwalnym, stanowi nieocenione źródło dla naukowców i pasjonatów historii.

W porównaniu z innymi bibliotekami naukowymi PAN, takimi jak biblioteka we Wrocławiu, Biblioteka Gdańska wyróżnia się swoim gdańskim i pomorskim charakterem oraz szczególnym znaczeniem dla badań nad dziejami regionu.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego to największa biblioteka akademicka w Gdańsku i jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Powstała w 1970 roku, wraz z utworzeniem Uniwersytetu Gdańskiego, ale jej korzenie sięgają Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, założonej w 1946 roku.

Nowy gmach Biblioteki UG, oddany do użytku w 2006 roku, to imponujący obiekt o powierzchni ponad 18 tysięcy m², oferujący czytelnikom:

 • Wolny dostęp do półek z księgozbiorem liczącym ponad milion woluminów
 • Ponad 500 miejsc w czytelniach i pracowniach specjalistycznych
 • Kabiny do pracy indywidualnej i grupowej
 • Nowoczesne systemy informatyczne i audiowizualne
 • Przestrzeń wystawienniczą i konferencyjną

Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego obejmują:

 • Książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • Kolekcje specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia, multimedia)
 • Bogate zasoby elektroniczne (e-booki, e-czasopisma, bazy danych)

Biblioteka UG pełni rolę nie tylko głównej książnicy uniwersytetu, ale także ważnego centrum informacji naukowej dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów i narzędzi bibliotecznych
 • Doradztwo i pomoc w wyszukiwaniu informacji naukowej
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne

Dzięki nowoczesnej infrastrukturze i bogatym zbiorom, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest doskonałym miejscem do nauki, pracy naukowej i rozwoju intelektualnego. Współpracuje z innymi bibliotekami uniwersyteckimi w Polsce, m.in. z Biblioteką Jagiellońską w Krakowie, uczestnicząc w projektach digitalizacyjnych, wymianie wiedzy i doświadczeń.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Biblioteka Politechniki Gdańskiej to druga co do wielkości biblioteka uczelniana w Gdańsku, specjalizująca się w gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Jej historia sięga 1904 roku, kiedy powstała jako biblioteka Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku.

Obecnie Biblioteka PG mieści się w nowoczesnym gmachu, oddanym do użytku w 2012 roku. Oferuje czytelnikom:

 • Wolny dostęp do półek z księgozbiorem liczącym ponad 500 tysięcy woluminów
 • Ponad 300 miejsc w czytelniach i pracowniach specjalistycznych
 • Kabiny do pracy indywidualnej i grupowej
 • Nowoczesne systemy informatyczne i audiowizualne
 • Przestrzeń wystawienniczą i konferencyjną

Zbiory Biblioteki Politechniki Gdańskiej obejmują:

 • Książki i czasopisma z zakresu nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych
 • Normy, patenty i literaturę firmową
 • Kolekcje specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia)
 • Bogate zasoby elektroniczne (e-booki, e-czasopisma, bazy danych)

Biblioteka PG pełni ważną rolę w kształceniu inżynierów i rozwoju nauki. Oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów i narzędzi bibliotecznych
 • Doradztwo i pomoc w wyszukiwaniu informacji naukowej i technicznej
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne

Jednym z atutów Biblioteki Politechniki Gdańskiej jest jej bogata oferta zasobów elektronicznych, w tym specjalistycznych baz danych i serwisów informacyjnych dla inżynierów i naukowców. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najnowszej wiedzy i osiągnięć z zakresu nauk technicznych i ścisłych.

Biblioteka PG aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami technicznymi w Polsce i za granicą, uczestnicząc w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach. Dzięki temu stale podnosi jakość swoich usług i dostosowuje je do potrzeb współczesnych użytkowników.

Filie i mniejsze biblioteki w dzielnicach Gdańska

Poza dużymi bibliotekami naukowymi i publicznymi, Gdańsk może poszczycić się także siecią mniejszych bibliotek i filii, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Pełnią one ważną rolę w promocji czytelnictwa i integracji lokalnych społeczności.

Przykłady filii i mniejszych bibliotek w Gdańsku:

 1. Biblioteka Gdańsk Brzeźno
  • Filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
  • Położona w nadmorskiej dzielnicy Brzeźno
  • Bogaty księgozbiór, w tym literatura dziecięca i młodzieżowa, regionalia, prasa
  • Atrakcyjne wydarzenia kulturalne (spotkania autorskie, warsztaty, wystawy)
 2. Biblioteka Gdańsk Orunia
  • Filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
  • Nowoczesna przestrzeń biblioteczna w dzielnicy Orunia
  • Bogaty księgozbiór, w tym literatura piękna, popularnonaukowa, regionalia
  • Strefa dla dzieci z kącikiem zabaw i miejscem do rodzinnego czytania
  • Liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne
 3. Biblioteka Gdańsk Wrzeszcz
  • Filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
  • Jedna z największych filii bibliotecznych w mieście
  • Obszerna czytelnia i przestrzeń do pracy grupowej
  • Bogaty księgozbiór, w tym literatura piękna, popularnonaukowa, książki w językach obcych
  • Wydarzenia kulturalne i warsztaty dla różnych grup wiekowych
 4. Biblioteka Gdańsk Żabianka
 • Filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
 • Położona w dzielnicy Żabianka, w pobliżu kampusu Uniwersytetu Gdańskiego
 • Atrakcyjny księgozbiór, w tym literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Przestrzeń do nauki i pracy indywidualnej
 • Wydarzenia kulturalne i naukowe, we współpracy z uczelnią

Filie i mniejsze biblioteki w Gdańsku oferują mieszkańcom poszczególnych dzielnic łatwy dostęp do książek, prasy i innych zasobów, bez konieczności przemieszczania się do centrum miasta. Stanowią także ważne centra kultury i integracji, organizując liczne wydarzenia, warsztaty i spotkania.

Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia poszczególnych filii można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, w zakładce „Filie” lub wyszukując hasło „biblioteka gdzie” w wyszukiwarce.

Warto odwiedzić swoją lokalną bibliotekę w Gdańsku, by odkryć jej unikalne zbiory i ofertę kulturalną. Mniejsze biblioteki często zaskakują ciekawymi inicjatywami i przyjazną, kameralną atmosferą, sprzyjającą rozwijaniu pasji czytelniczych i nawiązywaniu lokalnych więzi

Katalogi i zasoby cyfrowe gdańskich bibliotek

W dobie cyfryzacji, gdańskie biblioteki nie tylko udostępniają swoje zbiory w tradycyjnej, papierowej formie, ale także rozwijają katalogi online i zasoby cyfrowe. Dzięki temu czytelnicy mogą wyszukiwać i zamawiać książki przez Internet, a także korzystać z cyfrowych wersji publikacji bez wychodzenia z domu.

Przegląd katalogów największych bibliotek w Gdańsku:

 1. Katalog Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
  • Dostępny na stronie internetowej WiMBP w zakładce „Katalog biblioteki gdańsk
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych we wszystkich filiach WiMBP
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach
 2. Katalog Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk
  • Dostępny na stronie internetowej Biblioteki PAN w zakładce „Katalog biblioteka gdańsk
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych w zasobach Biblioteki PAN
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach
 3. Katalog Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego
  • Dostępny na stronie internetowej Biblioteki UG w zakładce „Gdańsk biblioteka katalog
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych w zasobach Biblioteki UG
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach
 4. Katalog Biblioteki Politechniki Gdańskiej
  • Dostępny na stronie internetowej Biblioteki PG w zakładce „Katalog biblioteki gdańsk
  • Umożliwia wyszukiwanie książek, czasopism, zbiorów specjalnych w zasobach Biblioteki PG
  • Pozwala na zamawianie i rezerwację wybranych pozycji online
  • Zawiera informacje o nowościach wydawniczych i polecanych tytułach

Poza katalogami online, gdańskie biblioteki rozwijają także zasoby cyfrowe, udostępniając czytelnikom zdigitalizowane wersje książek, czasopism i innych materiałów. Przykładem takiej inicjatywy jest Pomorska Biblioteka Cyfrowa, wspólny projekt bibliotek z Pomorza, koordynowany przez Bibliotekę Gdańską PAN.

Pomorska Biblioteka Cyfrowa udostępnia online ponad 200 tysięcy obiektów cyfrowych, w tym:

 • Książki i czasopisma z domeny publicznej
 • Zdigitalizowane zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, mapy, ikonografia)
 • Regionalia – publikacje dotyczące Pomorza i Gdańska
 • Prace naukowe i dydaktyczne pomorskich uczelni

Korzystanie z katalogów i zasobów cyfrowych gdańskich bibliotek jest proste i intuicyjne. Wystarczy wejść na stronę internetową wybranej biblioteki, odnaleźć zakładkę „Katalog” lub „Zasoby cyfrowe” i skorzystać z wyszukiwarki. Po znalezieniu interesującej nas pozycji, możemy ją zamówić lub zarezerwować online, a w przypadku zasobów cyfrowych – od razu przeglądać lub pobierać na swoje urządzenie.

Warto pamiętać, że korzystanie z niektórych zasobów cyfrowych może wymagać założenia konta użytkownika lub być ograniczone ze względu na prawa autorskie. Jednak większość katalogów i bibliotek cyfrowych udostępnia swoje zbiory bezpłatnie i bez ograniczeń.

Rozwój katalogów online i zasobów cyfrowych to ważny krok w stronę nowoczesności i dostępności gdańskich bibliotek. Dzięki nim czytelnicy mogą korzystać z bogatych zbiorów bibliotecznych o każdej porze i z każdego miejsca, a biblioteki zyskują nowe narzędzia do promocji czytelnictwa i udostępniania swoich zasobów szerokiej publiczności.

Podsumowanie

Gdańsk, jako miasto o bogatej historii i kulturze, może poszczycić się imponującą siecią bibliotek. Od zabytkowej Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, przez nowoczesne książnice uczelniane, po rozbudowaną sieć bibliotek publicznychgdańskie biblioteki oferują mieszkańcom i turystom ogromne bogactwo zbiorów i usług.

Wśród najważniejszych bibliotek w Gdańsku należy wymienić Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę Gdańską PAN, Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego, Bibliotekę Politechniki Gdańskiej oraz liczne filie biblioteczne, takie jak Biblioteka Gdańsk Orunia, Biblioteka Gdańsk Wrzeszcz czy Biblioteka Gdańsk Brzeźno.

Dzięki rozbudowanym katalogom online i zasobom cyfrowym, takim jak Pomorska Biblioteka Cyfrowa, biblioteki w Gdańsku stają się coraz bardziej dostępne i otwarte na potrzeby współczesnych czytelników. To już nie tylko tradycyjne wypożyczalnie książek, ale nowoczesne centra informacji, kultury i edukacji.Odkryj biblioteki Gdańska – ich historię, zbiory i niepowtarzalną atmosferę. Skorzystaj z katalogów bibliotek gdańskich, by znaleźć wymarzoną lekturę. Odwiedź swoją lokalną filię i weź udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Gdańskie biblioteki czekają na Ciebie!

O mnie

Moje wpisy

Cześć, jestem Monika! Książki to moja największa pasja od dziecka - uwielbiam zapach starych stron i magię, którą niosą ze sobą opowieści. Przez lata pracowałam w bibliotece, więc mam spore doświadczenie w odkrywaniu literackich pereł i dzieleniu się nimi z innymi miłośnikami czytania. Ostatnio zafascynowałam się też światem ebooków - uwielbiam mieć całą biblioteczkę w jednym małym urządzeniu!