biblioteka katowice
Biblioteki

Lista bibliotek w Katowicach

Biblioteki w Katowicach odgrywają kluczową rolę w życiu kulturalnym i naukowym miasta. Jako ważny ośrodek akademicki i biznesowy, Katowice mogą poszczycić się bogatą i różnorodną ofertą biblioteczną.

Wśród katowickich bibliotek znajdziemy zarówno duże, prestiżowe instytucje, takie jak Biblioteka Śląska czy Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, jak i mniejsze, lokalne filie, np. biblioteka katowice witosa.

Każda z bibliotek w Katowicach ma swoje unikalne zbiory i oferuje różnorodne usługi, takie jak wypożyczanie książek, dostęp do czytelni, wydarzenia kulturalne czy warsztaty. Dzięki nowoczesnym technologiom i rozbudowanym katalogom, korzystanie z zasobów katowickich bibliotek staje się coraz łatwiejsze i bardziej dostępne.

W tym artykule przedstawimy najważniejsze biblioteki w Katowicach, ich historię, zbiory i znaczenie dla mieszkańców i odwiedzających miasto.

Biblioteka Śląska

Biblioteka Śląska to najstarsza i największa biblioteka w Katowicach oraz na całym Górnym Śląsku. Jej historia sięga 1922 roku, kiedy to powstała jako regionalna książnica, mająca na celu gromadzenie i udostępnianie zbiorów związanych z historią i kulturą Śląska.

Dziś Biblioteka Śląska to nowoczesna instytucja, pełniąca rolę zarówno biblioteki naukowej, jak i publicznej. Jej zbiory liczą ponad 2 miliony woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy
 • Cenne starodruki i rękopisy, w tym unikatowe silesiana
 • Bogate zbiory kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne
 • Dokumenty życia społecznego i literackiego Śląska

Biblioteka Śląska udostępnia swoje zbiory w przestronnym gmachu przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach. Czytelnicy mają do dyspozycji:

 • Czytelnie ogólne i specjalistyczne (m.in. Czytelnia Zbiorów Śląskich, Czytelnia Bibliologiczna)
 • Pracownie naukowe i digitalizacyjne
 • Przestrzenie do pracy indywidualnej i grupowej
 • Kabiny do pracy z materiałami audiowizualnymi

Poza działalnością stricte biblioteczną, Biblioteka Śląska prowadzi aktywną działalność naukową, wydawniczą i kulturalną. Organizuje konferencje, wystawy, spotkania autorskie i warsztaty, promujące historię i kulturę Śląska.

Biblioteka Śląska współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi w Polsce i za granicą, m.in. z Biblioteką Jagiellońską w Krakowie, uczestnicząc w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach. Dzięki temu stale podnosi jakość swoich usług i poszerza ofertę dla czytelników.

Jako największa i najzasobniejsza biblioteka w Katowicach, Biblioteka Śląska pełni rolę centrum informacji naukowej i kulturalnej dla całego regionu. To miejsce, w którym historia Śląska splata się z nowoczesnością, a bogate zbiory służą zarówno badaczom, jak i wszystkim miłośnikom książek i kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach to rozbudowana sieć bibliotek miejskich, służąca mieszkańcom Katowic i okolic. Składa się z Biblioteki Głównej oraz ponad 30 filii, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta.

Historia MBP w Katowicach sięga 1945 roku, kiedy to powstała pierwsza publiczna wypożyczalnia książek w mieście. Dziś biblioteki miejskie w Katowicach to nowoczesne, dobrze wyposażone placówki, oferujące bogaty księgozbiór i różnorodne usługi biblioteczne.

Zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach obejmują:

 • Książki i czasopisma z różnych dziedzin wiedzy
 • Literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci
 • Audiobooki i e-booki
 • Filmy i muzykę na różnych nośnikach
 • Gry planszowe i edukacyjne

Poza wypożyczaniem zbiorów, MBP w Katowicach oferuje czytelnikom:

 • Dostęp do komputerów i Internetu
 • Możliwość korzystania z drukarek i skanerów
 • Przestrzenie do nauki i pracy indywidualnej
 • Miejsca do spotkań i pracy grupowej

Biblioteki miejskie w Katowicach to także ważne centra kultury i edukacji. Organizują one liczne wydarzenia, takie jak:

 • Spotkania autorskie i promocje książek
 • Warsztaty literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży
 • Kluby dyskusyjne i czytelnicze dla dorosłych
 • Wystawy i wernisaże lokalnych artystów
 • Koncerty i przedstawienia teatralne

Wśród filii MBP w Katowicach warto wymienić:

 • Bibliotekę Katowice Witosa – nowoczesną filię z bogatym księgozbiorem i strefą dla dzieci
 • Filie w dzielnicach Ligota, Brynów, Załęże, Szopienice – dobrze wyposażone, przyjazne czytelnikom placówki
 • Filie specjalistyczne, np. Bibliotekę Niemiecką, Bibliotekę Romską

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami publicznymi w Polsce, m.in. z Biblioteką Gdańską, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i projektach czytelniczych. Dzięki temu stale podnosi jakość swoich usług i poszerza ofertę kulturalną dla mieszkańców Katowic.

Dzięki rozbudowanej sieci bibliotek miejskich, MBP w Katowicach dociera do czytelników we wszystkich dzielnicach miasta, oferując im łatwy dostęp do książek, multimediów i wydarzeń kulturalnych. To sprawia, że Katowice stają się miastem przyjaznym czytelnikom, w którym każdy może znaleźć swoją ulubioną bibliotekę.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego to główna biblioteka naukowa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej historia sięga 1968 roku, kiedy to powstała wraz z utworzeniem uczelni. Dziś BUŚ to nowoczesne centrum informacji naukowej, służące studentom, pracownikom naukowym i wszystkim zainteresowanym czytelnikom.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego mieści się w nowym, przestronnym gmachu, oddanym do użytku w 2012 roku. Ten imponujący obiekt o powierzchni ponad 13 tysięcy m² oferuje czytelnikom:

 • Wolny dostęp do półek z księgozbiorem liczącym ponad milion woluminów
 • Ponad 500 miejsc w czytelniach i pracowniach specjalistycznych
 • Kabiny do pracy indywidualnej i grupowej
 • Nowoczesne systemy informatyczne i audiowizualne
 • Przestrzeń wystawienniczą i konferencyjną

Zbiory BUŚ obejmują:

 • Książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy
 • Bogate zasoby elektroniczne (e-booki, e-czasopisma, bazy danych)
 • Cenne zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia)
 • Materiały audiowizualne (filmy, nagrania dźwiękowe)

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego oferuje swoim użytkownikom szeroki wachlarz usług, takich jak:

 • Udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczenia międzybiblioteczne
 • Szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów i narzędzi bibliotecznych
 • Doradztwo i pomoc w wyszukiwaniu informacji naukowej
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne
 • Rezerwacja sal i sprzętu na potrzeby konferencji i spotkań naukowych

Jednym z atutów BUŚ jest bogata oferta zasobów elektronicznych, w tym specjalistycznych baz danych i serwisów informacyjnych. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najnowszej wiedzy z różnych dziedzin nauki, bez konieczności wychodzenia z domu.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi w Polsce i za granicą, m.in. z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie, uczestnicząc w projektach badawczych, konferencjach i szkoleniach. Dzięki temu stale podnosi jakość swoich usług i poszerza ofertę dla czytelników.

Nowoczesność, bogactwo zbiorów i szeroki wachlarz usług sprawiają, że Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego jest nie tylko niezbędnym zapleczem naukowym dla społeczności akademickiej, ale także ważnym centrum informacji i kultury dla wszystkich mieszkańców Katowic i regionu.

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to nowoczesna biblioteka specjalistyczna, gromadząca zbiory z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów i dziedzin pokrewnych. Służy ona przede wszystkim studentom i pracownikom naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego, ale jest także otwarta dla wszystkich zainteresowanych czytelników.

Historia Biblioteki UE w Katowicach sięga 1937 roku, kiedy to powstała wraz z utworzeniem uczelni (wówczas pod nazwą Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych). Dziś mieści się ona w nowoczesnym gmachu, oferującym czytelnikom komfortowe warunki do nauki i pracy naukowej.

Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego obejmują:

 • Książki i czasopisma z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, marketingu, logistyki, informatyki i innych dziedzin związanych z profilem uczelni
 • Bogate zasoby elektroniczne (e-booki, e-czasopisma, bazy danych)
 • Prace naukowe i dydaktyczne pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Normy i akty prawne z zakresu gospodarki i biznesu

Biblioteka UE w Katowicach oferuje swoim użytkownikom:

 • Wypożyczalnię i czytelnię z wolnym dostępem do półek
 • Kabiny do pracy indywidualnej i grupowej
 • Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i specjalistycznego oprogramowania
 • Salę szkoleniową i konferencyjną
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne

Jednym z atutów Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego jest bogata oferta elektronicznych źródeł informacji. Czytelnicy mają dostęp do renomowanych baz danych, takich jak:

 • EMIS – informacje biznesowe i finansowe z całego świata
 • Euromonitor – analizy rynkowe i konsumenckie
 • Legalis – system informacji prawnej
 • IBUK Libra – polska platforma książek elektronicznych

Biblioteka UE w Katowicach prowadzi także aktywną działalność dydaktyczną i szkoleniową. Organizuje:

 • Szkolenia z zakresu korzystania z baz danych i narzędzi bibliotecznych
 • Warsztaty z zakresu zarządzania informacją i tworzenia bibliografii
 • Zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku

Dzięki bogatym zbiorom, nowoczesnej infrastrukturze i szerokiej ofercie usług, Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest niezbędnym zapleczem naukowym dla studentów i pracowników uczelni, a także cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomiczną i biznesową.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach to specjalistyczna biblioteka, służąca przede wszystkim nauczycielom, pedagogom i studentom kierunków nauczycielskich. Jej zbiory i usługi są jednak dostępne dla wszystkich zainteresowanych czytelników.

Historia PBW w Katowicach sięga 1928 roku, kiedy to powstała jako Centralna Biblioteka Pedagogiczna Województwa Śląskiego. Dziś mieści się ona w nowoczesnym gmachu przy ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7 w Katowicach, oferując czytelnikom komfortowe warunki do nauki i pracy.

Zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej obejmują:

 • Książki i czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki nauczania różnych przedmiotów
 • Podręczniki szkolne i programy nauczania
 • Materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne
 • Multimedia (filmy edukacyjne, nagrania dźwiękowe)
 • Literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży

PBW w Katowicach oferuje swoim użytkownikom:

 • Wypożyczalnię i czytelnię z wolnym dostępem do półek
 • Stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i specjalistycznych baz danych
 • Salę konferencyjną i szkoleniową
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne
 • Doradztwo i pomoc w wyszukiwaniu informacji pedagogicznej

Jednym z atutów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej jest bogata oferta szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. Obejmują one m.in.:

 • Kursy z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych w dydaktyce
 • Szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji czytelniczych i medialnych uczniów
 • Seminaria poświęcone aktualnym problemom i wyzwaniom w edukacji

PBW w Katowicach aktywnie współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi w regionie, oferując im wsparcie w zakresie:

 • Gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • Organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo i edukację
 • Realizacji projektów edukacyjnych i badawczych
 • Doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dzięki specjalistycznym zbiorom, bogatej ofercie szkoleń i szerokiej współpracy ze środowiskiem oświatowym, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach jest niezbędnym zapleczem informacyjnym i metodycznym dla nauczycieli i pedagogów z całego regionu. To miejsce, w którym teoria spotyka się z praktyką, a innowacyjne pomysły znajdują zastosowanie w codziennej pracy dydaktycznej.

Inne biblioteki specjalistyczne i naukowe w Katowicach

Poza omówionymi wcześniej bibliotekami, w Katowicach działa także wiele innych bibliotek specjalistycznych i naukowych, związanych z konkretnymi dziedzinami wiedzy lub instytucjami. Warto wymienić kilka z nich:

 1. Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Gromadzi zbiory z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i nauk pokrewnych
  • Służy studentom i pracownikom naukowym SUM, a także lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia
  • Oferuje dostęp do specjalistycznych baz danych i serwisów medycznych (np. Medline, Embase, Cochrane Library)
 2. Biblioteka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
  • Posiada bogate zbiory nutowe, książki i czasopisma z zakresu muzyki, muzykologii i edukacji muzycznej
  • Udostępnia nagrania muzyczne na różnych nośnikach (płyty CD, DVD, winyle)
  • Organizuje wydarzenia promujące muzykę i kulturę muzyczną (koncerty, wystawy, spotkania)
 3. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Gromadzi książki, albumy i czasopisma z zakresu sztuki, designu, grafiki, malarstwa, rzeźby i innych dziedzin artystycznych
  • Udostępnia zbiory ikonograficzne (fotografie, pocztówki, plakaty)
  • Organizuje wystawy prac studentów i pracowników ASP, a także innych artystów
 4. Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach
  • Posiada bogate zbiory z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i nauk biblijnych
  • Gromadzi starodruki i cenne rękopisy o tematyce religijnej
  • Udostępnia swoje zbiory nie tylko alumnom i duchowieństwu, ale także świeckim czytelnikom zainteresowanym tematyką religijną

Wymienione biblioteki specjalistyczne i naukowe w Katowicach stanowią cenne uzupełnienie oferty bibliotecznej miasta. Dzięki nim czytelnicy mogą dotrzeć do specjalistycznej wiedzy i materiałów z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki.

Warto podkreślić, że wiele z tych bibliotek aktywnie współpracuje z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą, uczestnicząc w konferencjach, projektach badawczych i wymianie publikacji. Przykładowo, Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego współpracuje z innymi bibliotekami medycznymi w Polsce, a Biblioteka Akademii Muzycznej utrzymuje kontakty z uczelniami muzycznymi w Europie.

Choć biblioteki specjalistyczne i naukowe w Katowicach są skierowane przede wszystkim do konkretnych grup użytkowników (studentów, pracowników naukowych, artystów, duchowieństwa), to wiele z nich otwiera swoje podwoje także dla szerszej publiczności. Organizują one wydarzenia popularyzujące naukę, kulturę i sztukę, takie jak wystawy, odczyty, koncerty czy spotkania autorskie.

Dzięki różnorodności i bogactwu zbiorów, biblioteki specjalistyczne i naukowe w Katowicach tworzą unikalną mozaikę wiedzy i kultury, wzbogacającą intelektualne i artystyczne życie miasta.

Mniejsze biblioteki publiczne i filie w dzielnicach Katowic

Poza dużymi bibliotekami naukowymi i głównymi bibliotekami publicznymi, ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców Katowic odgrywają także mniejsze biblioteki dzielnicowe i filie. Zlokalizowane w różnych częściach miasta, oferują one łatwy dostęp do książek, prasy i innych materiałów bibliotecznych, a także służą jako lokalne centra kultury i integracji społecznej.

Oto kilka przykładów mniejszych bibliotek publicznych i filii w dzielnicach Katowic:

 1. Filia nr 3 MBP w Katowicach-Załężu
  • Położona w dzielnicy Załęże, przy ul. Gliwickiej 93
  • Posiada bogaty księgozbiór, w tym literaturę piękną, popularnonaukową i dziecięcą
  • Organizuje lekcje biblioteczne, spotkania autorskie i zajęcia dla dzieci
 2. Filia nr 6 MBP w Katowicach-Brynowie
  • Zlokalizowana w dzielnicy Brynów, przy ul. Dworskiej 13
  • Oferuje zróżnicowany księgozbiór, w tym książki w języku angielskim i niemieckim
  • Prowadzi klub seniora i klub miłośników gier planszowych
 3. Filia nr 14 MBP w Katowicach-Dąbrówce Małej
  • Mieści się w dzielnicy Dąbrówka Mała, przy ul. Strzelców Bytomskich 21b
  • Posiada księgozbiór dla dorosłych i dzieci, a także zbiory regionalne
  • Organizuje warsztaty artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi i akcje promujące czytelnictwo
 4. Filia nr 20 MBP w Katowicach-Szopienicach
  • Położona w dzielnicy Szopienice, przy ul. Wiosny Ludów 24
  • Oferuje bogaty wybór literatury pięknej, dziecięcej i popularnonaukowej
  • Prowadzi zajęcia komputerowe dla seniorów i warsztaty twórcze dla dzieci

Poza filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej, w dzielnicach Katowic działają także mniejsze biblioteki osiedlowe, parafialne i społeczne. Przykładem może być Biblioteka Parafialna w Katowicach-Murckach, oferująca zbiory o tematyce religijnej i prowadząca działalność kulturalną dla lokalnej społeczności.

Mniejsze biblioteki publiczne i filie w dzielnicach Katowic pełnią niezwykle istotną funkcję w promocji czytelnictwa i zapewnianiu dostępu do kultury. Dzięki nim, mieszkańcy poszczególnych dzielnic mogą korzystać z usług bibliotecznych blisko swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności dalekich podróży do centrum miasta.

Co ważne, mniejsze biblioteki często stają się prawdziwymi centrami życia lokalnego. Organizują one różnorodne wydarzenia kulturalne, edukacyjne i integracyjne, takie jak spotkania autorskie, warsztaty, kluby dyskusyjne czy zajęcia dla dzieci i seniorów. W ten sposób przyczyniają się do budowania więzi społecznych i rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród mieszkańców dzielnic.

Warto też podkreślić, że mniejsze biblioteki publiczne i filie w Katowicach często współpracują ze sobą, wymieniając się zbiorami i doświadczeniami. Dzięki temu mogą lepiej odpowiadać na potrzeby czytelników i efektywniej wykorzystywać swoje zasoby.

Choć mniejsze biblioteki dzielnicowe nie mogą konkurować z głównymi bibliotekami miejskimi pod względem wielkości zbiorów czy zaplecza technicznego, to ich rola w upowszechnianiu czytelnictwa i kultury jest nie do przecenienia. To właśnie dzięki nim, Katowice stają się miastem przyjaznym czytelnikom, w którym dostęp do książki i wiedzy jest łatwy i powszechny, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Podsumowanie

Katowice, jako dynamicznie rozwijająca się metropolia, może poszczycić się imponującą siecią bibliotek. Od zabytkowej Biblioteki Śląskiej, przez nowoczesne książnice uczelniane, po rozbudowaną sieć filii Miejskiej Biblioteki Publicznejkatowicki krajobraz biblioteczny jest niezwykle bogaty i różnorodny.

Wśród najważniejszych bibliotek w Katowicach należy wymienić Bibliotekę Śląską, Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz liczne filie MBP, takie jak Biblioteka Katowice Witosa.

Dzięki rozbudowanym katalogom online i zasobom cyfrowym, biblioteki w Katowicach stają się coraz bardziej dostępne i otwarte na potrzeby współczesnych czytelników. To już nie tylko tradycyjne wypożyczalnie książek, ale nowoczesne centra informacji, kultury i edukacji. Odkryj biblioteki Katowic – ich historię, zbiory i niepowtarzalną atmosferę. Skorzystaj z katalogów bibliotek katowickich, by znaleźć wymarzoną lekturę. Odwiedź swoją lokalną filię i weź udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Katowice to miasto, w którym każdy może znaleźć swoją idealną bibliotekę!

O mnie

Moje wpisy

Cześć, jestem Monika! Książki to moja największa pasja od dziecka - uwielbiam zapach starych stron i magię, którą niosą ze sobą opowieści. Przez lata pracowałam w bibliotece, więc mam spore doświadczenie w odkrywaniu literackich pereł i dzieleniu się nimi z innymi miłośnikami czytania. Ostatnio zafascynowałam się też światem ebooków - uwielbiam mieć całą biblioteczkę w jednym małym urządzeniu!