biblioteka krakow
Biblioteki

Najlepsze biblioteki w krakowie – Lista

Kraków, jako jedno z najważniejszych miast akademickich i kulturalnych w Polsce, może poszczycić się imponującą liczbą bibliotek. Biblioteki w Krakowie to nie tylko miejsca, gdzie można wypożyczyć książki, ale także ośrodki nauki, kultury i społeczności lokalnych.

Wśród krakowskich bibliotek znajdziemy zarówno te o wielowiekowej tradycji, jak i nowoczesne, multimedialne centra informacji. Od słynnej Biblioteki Jagiellońskiej, przez sieć bibliotek publicznych, po specjalistyczne książnice uczelniane i instytutowe – Kraków oferuje swoim mieszkańcom i gościom niezwykle różnorodny i bogaty wybór.

W tym artykule przedstawimy najważniejsze i najciekawsze biblioteki w Krakowie. Pokażemy ich historię, zbiory, oferowane usługi i udogodnienia. Zachęcimy także do odkrywania mniej znanych, ale wartych uwagi bibliotek Krakowa, takich jak nowoczesna filia Biblioteka Kraków Dobrego Pasterza. Zapraszamy w fascynującą podróż po świecie krakowskich bibliotek!

Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Jagiellońska to prawdziwa perła wśród krakowskich bibliotek. Założona w 1364 roku, jest najstarszą i największą biblioteką w Krakowie, a zarazem jedną z najważniejszych książnic naukowych w Polsce.

Historia Biblioteki Jagiellońskiej nierozerwalnie związana jest z dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jest integralną częścią. Przez wieki gromadziła cenne zbiory, służące kolejnym pokoleniom uczonych i studentów. Dziś jej księgozbiór liczy ponad 6,5 miliona woluminów, w tym:

 • Ponad 3 miliony książek
 • 50 tysięcy rękopisów
 • 100 tysięcy starych druków
 • Bogate zbiory kartograficzne, muzyczne i graficzne

Wśród skarbów Biblioteki Jagiellońskiej znajdują się m.in. rękopisy dzieł Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina czy Jana Kochanowskiego, a także cenne inkunabuły i starodruki.

Ale Biblioteka Jagiellońska to nie tylko historyczne zbiory. To także nowoczesna instytucja, oferująca swoim czytelnikom szereg udogodnień i usług, takich jak:

 • Wolny dostęp do półek w strefie Otwartej Nauki
 • Komfortowe czytelnie i pracownie specjalistyczne
 • Bogaty wybór źródeł elektronicznych (e-booki, bazy danych)
 • Usługi reprograficzne i digitalizacyjne
 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna

W porównaniu z innymi wielkimi bibliotekami uniwersyteckimi w Polsce, takimi jak Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Jagiellońska wyróżnia się nie tylko wielkością i wartością zbiorów, ale także niezwykłą atmosferą miejsca, w którym historia splata się z nowoczesnością. To sprawia, że jest ona obowiązkowym punktem na mapie każdego miłośnika książek i nauki odwiedzającego Kraków.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie to główna biblioteka publiczna w mieście, pełniąca rolę ośrodka informacji, edukacji i kultury dla mieszkańców Krakowa i całego regionu.

WBP w Krakowie może poszczycić się bogatymi zbiorami, liczącymi ponad 500 tysięcy woluminów. Wśród nich znajdziemy:

 • Literaturę piękną polską i obcą
 • Książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy
 • Regionalia – publikacje dotyczące Krakowa i Małopolski
 • Zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia, ikonografia)

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom nie tylko możliwość wypożyczania książek, ale także korzystania z czytelni, pracowni multimedialnej i przestrzeni coworkingowej. Organizuje również liczne wydarzenia kulturalne, takie jak spotkania autorskie, wystawy, warsztaty czy koncerty.

Jednym z atutów WBP w Krakowie jest rozbudowana sieć oddziałów i filii w różnych częściach miasta, dzięki czemu dostęp do jej zbiorów i usług jest łatwy i wygodny dla mieszkańców. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje nowoczesna filia Biblioteka Kraków Dobrego Pasterza, oferująca czytelnikom atrakcyjne wnętrza, bogatą kolekcję książek i multimediów oraz liczne udogodnienia, takie jak samoobsługowe wypożyczanie i zwrot książek.

W porównaniu z innymi dużymi bibliotekami publicznymi w Polsce, takimi jak Biblioteka Publiczna w Katowicach, WBP w Krakowie wyróżnia się bogatą historią (jej korzenie sięgają XIX wieku), a także aktywną działalnością na rzecz lokalnej społeczności. To sprawia, że jest ona nie tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć książkę, ale także ważnym centrum życia kulturalnego i społecznego Krakowa.

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej

Biblioteka Główna AGH to największa i najnowocześniejsza biblioteka techniczna w Krakowie, służąca przede wszystkim studentom i pracownikom naukowym tej renomowanej uczelni.

Księgozbiór Biblioteki Głównej AGH obejmuje ponad milion woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z zakresu nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych
 • Normy, patenty i literatura firmowa
 • Bogate zbiory elektroniczne (e-booki, bazy danych, serwisy informacyjne)

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom nowoczesne i komfortowe warunki do nauki i pracy naukowej, w tym:

 • Przestronne czytelnie z wolnym dostępem do półek
 • Indywidualne i grupowe kabiny do pracy
 • Stanowiska komputerowe z dostępem do specjalistycznego oprogramowania
 • Strefę relaksu i bufet

Jednym z atutów Biblioteki Głównej AGH jest jej aktywna działalność w zakresie informacji naukowej i technicznej. Biblioteka prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów elektronicznych, zarządzania bibliografią czy pisania prac naukowych. Oferuje także usługi w zakresie analizy bibliometrycznej i wsparcia procesów parametryzacji uczelni.

Biblioteka Główna AGH aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami technicznymi w Polsce i za granicą, uczestnicząc w konsorcjach i projektach mających na celu rozwój zasobów i usług informacyjnych dla nauki i techniki. Dzięki temu jej użytkownicy mają dostęp do najnowszej i najbardziej wartościowej literatury z zakresu reprezentowanych na uczelni dyscyplin.

Nowoczesność, bogactwo zbiorów i aktywna działalność na rzecz środowiska naukowego sprawiają, że Biblioteka Główna AGH jest nie tylko ważnym zapleczem informacyjnym dla krakowskiej uczelni technicznej, ale także liczącym się ośrodkiem informacji naukowej i technicznej w skali całego kraju.

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to jedna z najważniejszych bibliotek naukowych w mieście, specjalizująca się w gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Księgozbiór Biblioteki PAN w Krakowie liczy ponad 500 tysięcy woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z zakresu historii, filologii, filozofii, socjologii, prawa i innych nauk humanistycznych i społecznych
 • Cenne zbiory specjalne (rękopisy, starodruki, kartografia, ikonografia)
 • Bogate zasoby elektroniczne (bazy danych, czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe)

Biblioteka PAN w Krakowie pełni rolę nie tylko książnicy, ale także ważnego ośrodka badawczego. Prowadzi aktywną działalność naukową w zakresie bibliologii, historii książki i bibliotek, a także innych dyscyplin humanistycznych. Organizuje konferencje, seminaria i wystawy, a także wydaje własne publikacje naukowe.

Jednym z atutów Biblioteki PAN w Krakowie są jej bogate i unikalne zbiory specjalne, obejmujące m.in. średniowieczne rękopisy, inkunabuły, stare druki, mapy i atlasy. Stanowią one cenny materiał źródłowy dla badaczy historii, kultury i nauki, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Biblioteka PAN w Krakowie aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami naukowymi w Polsce, m.in. z Biblioteką Gdańsk, uczestnicząc w projektach digitalizacyjnych, badawczych i edukacyjnych. Dzięki temu jej użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy zasobów i usług informacyjnych, wykraczających poza własne zbiory biblioteki.

Bogate zbiory, aktywna działalność naukowa i szeroka współpraca z innymi instytucjami sprawiają, że Biblioteka PAN w Krakowie jest ważnym ośrodkiem badań humanistycznych i społecznych, przyciągającym naukowców i studentów nie tylko z Krakowa, ale także z całej Polski i z zagranicy.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to jedna z największych i najnowocześniejszych bibliotek pedagogicznych w Polsce, służąca przede wszystkim studentom i pracownikom naukowym tej renomowanej uczelni.

Księgozbiór Biblioteki Głównej UP obejmuje ponad 500 tysięcy woluminów, w tym:

 • Książki i czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o edukacji i innych dyscyplin związanych z kształceniem i wychowaniem
 • Podręczniki i materiały dydaktyczne dla nauczycieli i pedagogów
 • Literaturę dziecięcą i młodzieżową
 • Bogate zbiory elektroniczne (e-booki, bazy danych, czasopisma elektroniczne)

Biblioteka oferuje swoim użytkownikom nowoczesne i komfortowe warunki do nauki i pracy naukowej, w tym:

 • Przestronne czytelnie z wolnym dostępem do półek
 • Indywidualne i grupowe kabiny do pracy
 • Stanowiska komputerowe z dostępem do specjalistycznego oprogramowania
 • Strefę relaksu i wypoczynku

Jednym z atutów Biblioteki Głównej UP jest jej aktywna działalność w zakresie wsparcia dydaktyki i badań naukowych. Biblioteka prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów elektronicznych, wyszukiwania informacji, tworzenia bibliografii czy pisania prac naukowych. Oferuje także usługi w zakresie digitalizacji materiałów dydaktycznych i tworzenia kursów e-learningowych.

Biblioteka Główna UP aktywnie współpracuje z innymi bibliotekami pedagogicznymi i ośrodkami kształcenia nauczycieli w Polsce, uczestnicząc w projektach i inicjatywach mających na celu rozwój edukacji i doskonalenie zawodowe pedagogów. Dzięki temu jej użytkownicy mają dostęp do bogatych zasobów i usług informacyjnych, wspierających ich rozwój naukowy i zawodowy.

Nowoczesność, bogactwo zbiorów i aktywna działalność na rzecz środowiska pedagogicznego sprawiają, że Biblioteka Główna UP jest nie tylko ważnym zapleczem informacyjnym dla krakowskiej uczelni pedagogicznej, ale także liczącym się ośrodkiem rozwoju edukacji i badań nad kształceniem w skali całego kraju.

Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie to rozbudowana sieć bibliotek publicznych, służąca mieszkańcom wszystkich dzielnic miasta. Z jej usług korzysta blisko 150 tysięcy czytelników, a jej zbiory liczą ponad milion woluminów.

W skład MBP w Krakowie wchodzą:

 • Biblioteka Główna
 • 56 filii bibliotecznych w różnych częściach miasta
 • 3 oddziały specjalistyczne (Biblioteka Austriacka, Biblioteka Młodych, Biblioteka Polsko-Francuska)
 • 11 punktów bibliotecznych (m.in. w szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach śledczych)

Zbiory MBP w Krakowie obejmują:

 • Literaturę piękną polską i obcą
 • Książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy
 • Literaturę dziecięcą i młodzieżową
 • Audiobooki, filmy, gry planszowe i elektroniczne
 • Czasopisma i prasę codzienną
 • Zbiory regionalne dotyczące Krakowa i Małopolski

MBP w Krakowie to nie tylko wypożyczalnia książek, ale także ważne centrum kulturalne i edukacyjne. Biblioteki organizują liczne wydarzenia,takie jak:

 • Spotkania autorskie i promocje książek
 • Warsztaty literackie, plastyczne, teatralne
 • Kluby dyskusyjne i czytelnicze
 • Wystawy, koncerty, spektakle
 • Zajęcia dla dzieci i seniorów

Jedną z najnowocześniejszych filii MBP w Krakowie jest Biblioteka Kraków Dobrego Pasterza, otwarta w 2019 roku. To nowoczesna przestrzeń, oferująca czytelnikom:

 • Bogaty księgozbiór liczący ponad 50 tysięcy woluminów
 • Strefę dla dzieci z kącikiem zabaw i miejscem do rodzinnego czytania
 • Strefę dla młodzieży z konsolami do gier i stanowiskami komputerowymi
 • Przestrzeń coworkingową i salę konferencyjną
 • Kawiarnię i taras z widokiem na miasto

Atutem MBP w Krakowie jest jej dostępność i otwartość na potrzeby różnych grup czytelników. Biblioteki oferują nie tylko tradycyjne usługi wypożyczania książek, ale także dostęp do nowych technologii, multimediów i różnorodnych form aktywności kulturalnej. Dzięki temu przyciągają zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych i seniorów, stając się prawdziwymi centrami życia lokalnych społeczności.

Biblioteki cyfrowe i zasoby online

Krakowskie biblioteki to nie tylko tradycyjne książnice, ale także nowoczesne ośrodki udostępniające swoje zbiory i usługi w formie cyfrowej. Rozwój technologii informacyjnych sprawił, że coraz więcej zasobów bibliotecznych dostępnych jest online, co znacznie ułatwia do nich dostęp czytelnikom i badaczom.

Wśród najważniejszych bibliotek cyfrowych i repozytoriów online w Krakowie należy wymienić:

 1. Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową
  • Projekt Biblioteki Jagiellońskiej udostępniający w formie cyfrowej najcenniejsze i najczęściej wykorzystywane zbiory tej książnicy
  • Ponad 400 tysięcy obiektów cyfrowych (książki, czasopisma, rękopisy, stare druki, grafiki, mapy, nuty)
  • Dostęp do zasobów na miejscu w bibliotece oraz online na stronie jbc.bj.uj.edu.pl
 2. Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Platforma gromadząca i udostępniająca dorobek naukowy pracowników UJ
  • Ponad 20 tysięcy publikacji (artykuły, książki, materiały konferencyjne, prace doktorskie)
  • Dostęp online na stronie ruj.uj.edu.pl
 3. Akademicką Bibliotekę Cyfrową AGH
  • Repozytorium Akademii Górniczo-Hutniczej gromadzące prace naukowe, dydaktyczne i historyczne związane z uczelnią
  • Ponad 20 tysięcy obiektów cyfrowych (książki, czasopisma, materiały konferencyjne, rozprawy doktorskie, zdjęcia, filmy)
  • Dostęp online na stronie abc.agh.edu.pl
 4. Pedagogiczną Bibliotekę Cyfrową
  • Projekt Uniwersytetu Pedagogicznego udostępniający cyfrowe wersje zbiorów z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk o edukacji
  • Ponad 10 tysięcy obiektów cyfrowych (książki, czasopisma, prace naukowe, materiały dydaktyczne)
  • Dostęp online na stronie pbc.up.krakow.pl

Korzystanie z krakowskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów online przynosi wiele korzyści:

 • Dostęp do zbiorów 24/7 z dowolnego miejsca na świecie
 • Możliwość przeszukiwania treści publikacji i wyszukiwania informacji
 • Oszczędność czasu i kosztów związanych z wizytą w tradycyjnej bibliotece
 • Ochrona cennych i delikatnych zbiorów przed zniszczeniem

Warto podkreślić, że biblioteki cyfrowe nie zastępują tradycyjnych książnic, ale stanowią ich cenne uzupełnienie. Dzięki digitalizacji i udostępnianiu zbiorów online, krakowskie biblioteki mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców i lepiej realizować swoją misję upowszechniania wiedzy i kultury.

Podsumowanie

Kraków, jako miasto o bogatej tradycji naukowej i kulturalnej, może poszczycić się imponującą siecią bibliotek. Od słynnej Biblioteki Jagiellońskiej, przez nowoczesne książnice uczelniane, po rozbudowaną sieć bibliotek publicznychkrakowskie biblioteki oferują swoim czytelnikom ogromne bogactwo zbiorów i usług.

Wśród najważniejszych bibliotek w Krakowie należy wymienić Bibliotekę Jagiellońską, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę Główną AGH, Bibliotekę PAN, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną z jej licznymi filiami, takimi jak nowoczesna Biblioteka Kraków Dobrego Pasterza.

Krakowskie biblioteki to nie tylko tradycyjne wypożyczalnie książek, ale także centra informacji naukowej, ośrodki kultury i miejsca spotkań lokalnych społeczności. Dzięki rozwijającym się bibliotekom cyfrowym i zasobom online, biblioteki w Krakowie stają się coraz bardziej dostępne i otwarte na potrzeby współczesnych czytelników.

Zapraszamy do odkrywania bogactwa krakowskich bibliotek – tych z wielowiekową tradycją i tych zupełnie nowych, tych z imponującymi zbiorami starodruków i tych oferujących najnowsze multimedia. W bibliotekach Krakowa każdy znajdzie coś dla siebie!

O mnie

Moje wpisy

Cześć, jestem Monika! Książki to moja największa pasja od dziecka - uwielbiam zapach starych stron i magię, którą niosą ze sobą opowieści. Przez lata pracowałam w bibliotece, więc mam spore doświadczenie w odkrywaniu literackich pereł i dzieleniu się nimi z innymi miłośnikami czytania. Ostatnio zafascynowałam się też światem ebooków - uwielbiam mieć całą biblioteczkę w jednym małym urządzeniu!